Programski paketi

Funkcionalnost \ Paket

Paket
A+

Paket
A zaloge
Paket
A+ SCAN
Paket
B**
Paket
C+
Paket
C zaloge
Paket
DB

Paket
Scan

Paket All

Finančno knjigovodstvo * Da Da Da Da         Da
Bančni izpiski Da Da Da           Da
Kompenzacije     Da           Da
Avtomatski opomini     Da           Da
Plačilni nalogi Da Da Da           Da
Prejeti računi (knjiga pošte) Da Da Da Da         Da
Blagajniški prejemki in izdatki Da Da Da Da         Da
Vnos podatkov za plače Da Da Da           Da
Potni nalogi Da Da Da Da  Da  Da     Da
Izdani računi Da Da Da Da  Da  Da  Da   Da
E-računi Da Da Da    Da  Da  Da   Da
Davčna blagajna Da Da Da    Da  Da  Da   Da
Vodenje zalog   Da Da      Da     Da
Skeniranje     Da         Da Da
Avtomatsko ažuriranje partnerjev Da Da Da     Da     Da

*Zajema: dnevnik, saldakonte, kontne kartice, bruto bilanco, komercialne preglede.

**Paket omogoča samo pregledovanje

Paketi zaloge

Paket A zaloge ter paket C zaloge sta identična osnovnemu paketu, le da omogočata enostavno spremljanje zalog. V sklopu enostavnega spremljana zalog je omogočeno vpisovanje prejema ter storno prejema, dobavnic ter storno dobavnic, dokumenta porabe ter medskladiščnega prenosa in vnos inventure. Omogočen je tudi pregled kartic identov (= artiklov), pregled prometa in marž ter pregled zalog.

Paket Scan

Paket SCAN omogoča, da stranka skenira dokumente (IR, PR, bančne izpiske, drugo). Dokumentom po potrebi doda podatke o partnerju, št. prejetega dok., str. mestu, projektu, itd. ter jih elektronsko posreduje na računovodski servis. Servis vnesene podatke brez dodatnega ponovnega vnašanja enostavno prenese v DDV knjige.

Paket All

Paket All se od paketa A+ SCAN razlikuje v tem, da omogoča še dodatne fukcionalnosti znotraj DDV knjige in finančnega knjigovodstva.

Zaupajo nam