Programski paketi

Funkcionalnost \ Paket

Paket
A+

Paket
A zaloge
Paket
A obr
Paket
A SCAN
Paket
B**
Paket
C+
Paket
C zaloge
Paket
DB

Paket
DB zaloge

Paket
Scan

Finančno knjigovodstvo * Da Da Da Da Da          
Bančni izpiski Da Da Da Da            
Kompenzacije     Da Da            
Avtomatski opomini     Da Da            
Plačilni nalogi Da Da Da Da            
Prejeti računi (knjiga pošte) Da Da Da Da            
Blagajniški prejemki in izdatki Da Da Da Da            
Vnos podatkov za plače Da Da Da Da            
Potni nalogi Da Da Da Da    Da  Da      
Izdani računi (fakturiranje) Da Da Da Da    Da  Da  Da Da  
Davčna blagajna Da Da   Da    Da  Da  Da Da  
Vodenje zalog   Da   Da      Da   Da  
Skeniranje       Da           Da
Avtomatsko ažuriranje partnerjev Da Da Da Da    Da Da      

*Zajema: dnevnik, saldakonte, kontne kartice, bruto bilanco, komercialne preglede.

**Paket omogoča samo pregledovanje

Paketi zaloge

Paket A zaloge ter paket C zaloge sta identična osnovnemu paketu, le da omogočata enostavno spremljanje zalog. V sklopu enostavnega spremljana zalog je omogočeno vpisovanje prejema ter storno prejema, dobavnic ter storno dobavnic, dokumenta porabe ter medskladiščnega prenosa in vnos inventure. Omogočen je tudi pregled kartic identov (= artiklov), pregled prometa in marž ter pregled zalog.

Paket Scan

Paket SCAN omogoča, da stranka skenira dokumente (IR, PR, bančne izpiske, drugo). Dokumentom po potrebi doda podatke o partnerju, št. prejetega dok., str. mestu, projektu, itd. ter jih elektronsko posreduje na računovodski servis. Servis vnesene podatke brez dodatnega ponovnega vnašanja enostavno prenese v DDV knjige.

Zaupajo nam