Kdo nam zaupa?

Priporočila strank so zapisana po abecednem vrstnem redu

 

Neven Škrokov,
direktor Crowe BFS d.o.o.

» Kot ustanovitelj podjetja, ki se z računovodskimi storitvami in obračunavanjem plač ukvarja že vse od leta 1996, dajem preferenco programski rešitvi Opal. Za nas je pomembno, da je predmetna rešitev funkcionalna, se pravočasno posodablja tako tehnično kot vsebinsko glede na zakonske spremembe in da nam Opalovo osebje nudi podporo, ko je to potrebno. Zgovoren podatek je, da program uporabljamo okvirno 20 let in ga nameravamo tudi v prihodnje. «

 

Drago Martinjak, direktor
Eurocom d.o.o.

» Podjetje Eurocom že od leta 2006 uporablja programsko opremo OpPIS. Programi kot tudi storitve zadovoljujejo pričakovanja in dajejo velik doprinos k uspešnosti poslovanja našega podjetja. Posebej cenimo odnos, hitro odzivnost, visok nivo profesionalnosti, prilagodljivost in korektnost zaposlenih v podjetju Opal. «

Anica Rovanšek, namestnica predsednika upravnega odbora
IMP, d.d.

» Skupina IMP Ljubljana v svojih družbah že skoraj deset let uporablja za knjiženje poslovnih dogodkov in spremljanje poslovanja programske pakete družbe OPAL d.o.o. iz Škofje Loke. Za njihov program smo se najprej odločili v naši matični družbi IMP,d.d. in sicer potem, ko smo ugotovili, da je njihov program dokaj enostaven, poleg tega pa se ga lahko začne uporabljati nemudoma, brez zamudnega uvajanja; njihovi programerji pa so bili tudi takoj pripravljeni v obstoječi program vgraditi vse prilagoditve in uskladitve, ki so bile potrebne za zagotovitev naših posebnih potreb pri spremljanju investicijskih del. Velik pomen pri naši odločitvi za njihov program pa je imelo tudi še sedaj zagotovljeno nudenje vedno dosegljive pomoči pri odpravljanju eventualnih težav, napak in drugih problemov.
Ker so bili ustvarjalni, so svoje programe razvijali in dopolnjevali ter tako svojim strankam omogočali vedno bolj kvalitetno evidentiranje in spremljanje poslovanja, poleg tega pa so svoje aplikacije tudi pravočasno prilagajali spremenjenim predpisom in uporabnikom omogočali, da so lahko pravočasno pripravljali in pošiljali vse potrebne podatke in poročila na AJPES, DURS, Banko Slovenije in druge institucije.
Vse to je utrdilo naše prepričanje, da je bila odločitev za izbiro programov «OpPIS« družbe OPAL d.o.o. dobra in pravilna. Tudi v bodoče njihovi strokovni ekipi želimo nadaljnjo razvojno rast, družbi kot celoti pa seveda še naprej uspešno poslovanje. «

Marija Ravnik, top predavateljica in strokovna direktorica Inštituta za računovodstvo
Inštitut za računovodstvo

» S podjetjem Opal sodelujem že prav od začetka. Že od takrat, ko so moje kolegice in kolegi iz računovodskih vrst morali izdelovati takratne zaključne račune ročno, vpisovali in prepisovali so množico številk v vnaprej predtiskane obrazce točno v določen kvadratek. Meni tega ni bilo treba, ker je namesto mene to naredil Opalov program. Bili smo pred drugimi. In tako je še danes, Opalova skupina strokovnjakov na računalniškem in ekonomskem področju je pred drugimi. Ponosna sem nanje in jim čestitam za njihov razvoj. «

Marica Grm, vodja finančno računovodske službe
Kopitarna Sevnica d.d.

» Z zadovoljstvom lahko povemo, da začetki našega sodelovanja na področju računovodskih programskih rešitev segajo že v leto 1995. V tem času smo sodelovanje na informacijskem področju še razširili. Programi so prijazni do uporabnika, predvsem pa zanesljivi, kar je v današnjem času ključno. Smo proizvodno podjetje, zelo je za nas pomembna tudi kompatibilnost programov in servisiranje naših specifičnih zahtev tudi na področju spremljanja in evidentiranja proizvodnje. Podjetju želimo še veliko modrih odločitev pri nadaljnjem razvoju. «

Mitja Kosterov, direktor
Lermani d.o.o.

» S kolektivom OPAL sodelujemo že od leta 1995, ker so strokovni, prijazni, odzivni in vedno pomagajo. Tako nam kot našim naročnikom njihove programske rešitve v vsem tem času nudijo popolno funkcionalno podporo. Smo nadvse zadovoljni uporabnik njihovega informacijskega sistema OpPIS in ga priporočamo vsem, ki potrebujejo vrhunsko in zanesljivo programsko opremo.
Družbi OPAL želimo uspešen nadaljnji razvoj z ohranitvijo pozitivne energije! «

Alenka Fic Mikolič, direktorica splošnih zadev
Mikrocop d.o.o.

» Program OpPIS uspešno uporabljamo že več kot 10 let. Zadovoljuje naše potrebe in ustreza zakonskim zahtevam; vpreteklem obdobju smo ga dopolnjevali z novimi funkcionalnostmi, nazadnje smo ga nadgradili še z informacijskim sistemom OLAP, ki nam omogoča pregleden in enostaven prikaz podatkov.
Sodelavci na Opalu so odzivni, nudijo nam dobro strokovno podporo ter nam tudi svetujejo glede uporabe dodatnih funkcij v programu.«

Mira Cvetkovič Tibaut, vodja računovodstva
Muzej in galerije mesta Ljubljane

» Delo s programom OpPIS od podjetja Opal d.o.o. je v veselje in izziv. V našem javnem zavodu ga uporabljamo od leta 2007. Uporabljamo ga v računovodstvu, v trgovini in kavarni. Z njim je možno spremljati kakršnekoli evidence. Vsak začetek je nekoliko težak, vendar z veliko podporo zaposlenih Opala d.o.o., so bile nastavitve narejene uspešno in učinkovito. Sedaj, ko program poznamo dovolj dobro, lahko uporabljamo tudi možnosti za razne evidence in poročila. Pomoč je pa tudi dosegljiva v pravem času. Še veliko uspeha in novih uporabnikov želimo programu OpPIS. «

Jerneja Škaper, direktorica
RAST Kočevje d.o.o.

»Delo z Opalovim programom je prijetno in prav tako z Opalovo ekipo, ki nam stoji ob strani v primeru kakršnekoli nejasnosti; bistveno je tudi, da ekipa sledi zakonskim spremembam in pravočasno ustrezno nadgrajuje programe. Z Opalovim programom se dejansko realizira Goethejeva misel, da je računovodstvo najlepši izum človeštva.«

Mojca Zidar, namestnica direktorja
Simič & partnerji d.o.o.

» Informacijska podpora specifičnim poslovnim procesom je za vsakega managerja izmuzljiva enačba z mnogimi neznankami. Podjetje Opal je bil naš zanesljivi partner že, ko smo z nezaupljivo negotovostjo odkrivali ponudbo na trgu in iskali cost/benefit rešitve, s katerim smo želeli podpreti naše storitve. Po desetletju izkušenj pravilnost odločitve potrjujejo – naše poglobljeno sodelovanje in skupno snovanje rešitev, ki jih prinašajo novi izzivi. Korektno in uravnoteženo predstavljene informacije pomembno vplivajo na naše vsakdanje poslovne odločitve, ko iz nepregledne množice informacij izbiramo vizijo med pretiranimi napovedmi in učinkovitimi praktičnimi rešitvami.«

Karmen Rugani, knjigovodja
Slovenska filharmonija

» Z Opal-čki sodelujemo že od leta 2000 in v vseh teh letih je bilo naše sodelovanje odlično. Njihova strokovnost in ustvarjalnost, tako na področju samih programskih rešitev kot vsebinskih, poznavanje zakonodaje na področju financ in računovodstva v javnih zavodih, nam je nemalokrat pomagala pri našem delu. Sam program je enostaven za delo, pregleden, razumljiv, hkrati pa omogoča pregled vseh možnih evidenc, poročil potrebnih za AJPES, FURS, MINISTRSTVA…..
Zaposleni so izredno požrtvovalni in prijazni – vedno pripravljeni narediti vse, pa tudi če mogoče kakšna stvar ni ravno njihovo delo. 
Priporočamo izbiro opPIS-a! «

Božena Macarol, davčna in poslovna svetovalka
Studio Macarol

» Kaj je temeljni cilj vsakega vodje sodobnega računovodskega servisa? Gotovo si najprej želi navdušiti stranke s kvalitetnimi in ažurnimi računovodskimi informacijami, nato pa ustvariti v čim krajšem času potreben dobiček. Z gotovostjo lahko trdim, da brez sodobnega računovodskega programa doseganje teh ciljev ni več možno. Svojim strankam – računovodskim servisom zato vedno svetujem nakup OpPISa, saj s tem pridobijo sodoben, uporabniku prijazen računovodski informacijski sistem, ki omogoča brezpapirno komunikacijo med stranko in servisom, brezpapirno vodenje poslovnih knjig in izdelavo različnih poročil za notranje in zunanje potrebe strank. Zelo dragocen pripomoček pri delu računovodij so tudi številne kontrole, ki so vgrajene v program in omogočajo hitro iskanje napak ter njihovo odpravo.
In kaj je temeljna konkurenčna prednost družbe Opal pred drugimi računalniškimi hišami? Poleg odličnega programskega paketa OpPIS je to tudi nadvse strokovna in prijazna ekipa, ki daje svojim uporabnikom vrhunsko tehnično in strokovno podporo. Boljšega računovodskega programa od OpPISa na slovenskem tržišču še nisem srečala, zato ga toplo priporočam vsem, ki razmišljate o prenovi poslovnih procesov v vašem servisu. «

Valentina Premrl, direktorica
Taxa d.o.o.

» Za uporabo programskega paketa OpPIS smo se odločili maja 2005. Pregledni in razumljivi programi, hitri odzivni čas sodelavcev Opala, prilagajanje novim predpisom, pripomočki, ki nam dnevno lajšajo delo in pomagajo uspešno zadovoljevati potrebe svojih strank in uresničevati nadaljnjo rast. Vse to nam potrjuje pravilnost naše odločitve za izbiro OpPIS-a. «

Miran Pikovnik, predsednik uprave
UNIJA računovodska hiša d.d.

» Računovodska hiša UNIJA d.d. uporablja poslovno informacijski sistem OpPIS že od svoje ustanovitve leta 2003. Rešitev je zelo primerna za uporabo v računovodskih servisih, ki se zavedajo pomena naprednih programskih rešitev v skladu z razvojem informacijske družbe. Program je kakovosten, sodoben in seveda zakonsko skladen. Tudi tehnično podpora, informiranje in izobraževanje so zagotovljeni. Še posebej smo navdušeni nad uporabo direktorskega informacijskega sistema oziroma OLAP pregledov, ki v veliki meri zagotavljajo računovodske informacije, ki so za naročnike naših storitev izrednega pomena. Veliko uporabljamo še podporo skupinskemu delu (Team support), ki je sestavni del našega poslovnega procesa in sovpada z našo organizacijsko kulturo. «

 

Tatjana Zadravec, direktorica
Zadravec d.o.o.

»Opalovci so enostavno :

Organizirani

Preprosti

Absolutno zanesljivi

Ljubeznivi «

Zaupajo nam