Predstavitev rešitev za upravljanje kadrov

Poskrbite za učinkovito, pregledno in napredno upravljanje kadrov na najvišjem nivoju. Vse informacije in odločitve na dosegu roke.

Predstavitev modulov

Kadrovska evidenca, HRM

Modul Kadrovska evidenca je namenjen spremljanju pridobivanja, ravnanja in razvoja kadrov v podjetju. Poleg kadrov evidenca celostno zajema tudi pripravo in izdelavo organizacijske sheme ter obravnavo posameznega delovnega mesta.

Modul je razdeljen v 2 nivoja. Kadrovska evidenca kot osnovni paket, ki omogoča urejanje organizacijske sheme, sistematiziranje delovnih mest, upravljanje kadrov in preglede podatkov. Razširjeni paket - HRM pa za še bolj učinkovito vodenje kadrov dodatno nudi pohitrene vnose, dodatne preglede, vodenje kompetenc, spremljanje izobraževanje, pregled nad spremembami v podatkih, planiranje odsotnosti …

Več o Kadrovska evidenca >>>

Plače in razna izplačila

Modul Plače omogoča izračun plače po trenutno veljavni zakonodaji, kakor tudi obračun ostalih izplačil, kot so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, sejnine, najemnine, dividende itd. Celoten obračun se vrši preko prednastavljenih formul, ki jih uporabnik lahko nastavlja po lastnih potrebah in na ta način poljubno prilagaja metodologijo obračuna.

Več o Plače >>>

Potni nalogi

Modul skladno z zahtevami uredb o povračilih stroškov dnevnic za službena potovanja, povračilih stroškov prevoza na službeni poti ter povračilih stroškov za službena potovanja v tujino zagotavlja avtomatsko ažuriranje šifranta domačih in tujih dnevnic, stroška kilometrine in nadomestila za prehrano, ter obračun povračil glede na relacijo in časovni interval.

Več o Potni nalogi >>>

Zaupajo nam