Predstavitev rešitev za storitve

Storitveni moduli ponujajo profesionalne rešitve za učinkovito upravljanje vseh oblik poslovanja.

Predstavitev modulov

Blagovno knjigovodstvo

Modul Blagovno knjigovodstvo s fakturiranjem je namenjen trgovskim, storitvenim in v kombinaciji s proizvodnim modulom tudi proizvodnim podjetjem. Njegova osnovna naloga sta nabava in prodaja blaga, proizvodov in storitev ter količinsko in vrednostno spremljanje zalog po skladiščih.

Blagovno knjigovodstvo zajema spremljanje nabave, prodaje, zaloge, reverzov, knjiženje v fakturno knjigo, ostalo. Omogoča tudi pripravo podatkov za izdelavo poročil za intrastat (statistična poročila med državami članicami EU).

Več Blagovno knjigovodstvo >>>

Fakturiranje

Modul omogoča enostavno poslovanje (z zalogami ali brez) in je namenjen podjetjem z manj zahtevnim procesom prodaje. Omogoča enostaven vnos predračunov, računov za prejete avanse in njihovo črpanje ter izdajanje računov in dobropisov.

Več o Fakturiranje >>>

Naročniški modul

Naročniški modul je namenjen založnikom in omogoča vodenje ter pregled nad vsemi postopki, ki so povezani z izdajanjem revij in časopisov. Omogoča vnos naročnikov ter popolno sledljivost nad njihovimi naročili in plačili, pripravo datoteke za poštni ekspedit, določanje cenikov in določanje matrike popustov ... Možni so izvozi vseh podatkov (naročnikov, plačil, položnic, računov ...) v različne formate, odlikuje pa ga tudi visoka stopnja avtomatizacije, saj so opravila, kot so podaljševanje naročnin, generiranje položnic in računov ter evidentiranje plačil, popolnoma avtomatska.

Več o Naročniškem modulu >>>

Servisni modul

Servisni modul je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s servisno dejavnostjo in podpira dve obliki le-te (tudi obe hkrati) – klasični servis, kjer prevzemate aparature na servis po naročilu kupca, ter redni vzdrževalni servis in preglede, kjer imate sklenjeno pogodbo za redne preglede naprav.

Več o Servisnem modulu >>>

Podpora skupinskemu delu

Modul podpora skupinskemu delu sestavlja več samostojnih, lahko pa tudi med sabo povezanih sklopov. Omogoča vam evidentiranje dogodkov in spremljanje do njihove razrešitve, možnost avtomatskega zajema telefonskih klicev, spremljanje porabljenega časa za posamezna opravila, štetje vnesenih dokumentov, knjižb, plač idr.

Več o Podpora skupinskemu delu >>>

 

Zaupajo nam