Predstavitev rešitev za projekte

Predstavitev modulov

Projekti

Modul Vodenje projektov je namenjen predvsem gradbenim in drugim projektno usmerjenim podjetjem, saj omogoča enostavno in pregledno planiranje stroškov in prihodkov ter s tem popoln nadzor nad uspešnostjo projektov.

Izhodišče projektnega nadzora so projekti, na katere se vežejo pogodbe in aneksi z investitorji ter pogodbe in aneksi s podizvajalci.

Več o modulu Vodenje projektov>>>

Situacije

Modul je namenjen predvsem podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo z gradbenimi situacijami. Omogoča spremljanje dela po različnih (pod)skupinah in (pod)vrstah del. Na podlagi dejansko izdanega materiala se lahko spremljajo začasne ali končne situacije. Dokumenti situacijskega modula omogočajo rekapitulacijski izpis po vrstah del. Možna je tudi uporaba Delovodnika, ki služi kot nalog skladiščniku za pripravo materiala, lahko pa kot napoved obračuna del, ki se bodo zaračunala z začasno ali delno situacijo.

Zaupajo nam