Potni nalogi

Računalniški program Potni nalogi je eden izmed modulov, ki zahteva od uporabnika dokajšnjo mero natančnosti in ažurnosti. Pri natančnosti mislimo, da so izpolnjeni vsi zahtevani podatki, ki jih od vas program ob odprtju potnega naloga zahteva (naloga, zaradi katere zaposlenec odhaja na službeno pot) in pri ažurnosti (potni nalogi se pišejo redno).

Ker so poslovni dogodki, ki se obdelujejo v tem modulu, v največji meri najpogostejši predmet inšpekcijskih pregledov, so rešitve v programu izvedene tako, da so potni nalogi pravilno izpolnjeni in stroški obračunani v skladu z veljavno Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.

Program zagotavlja ob spremembi Uredbe o povračilih stroškov dnevnic za službena potovanja, povračila stroškov prevoza na službeni poti ter povračila stroškov za službena potovanja v tujino avtomatsko ažuriranje šifranta domačih in tujih dnevnic, stroška kilometrine in nadomestila za prehrano.

Ko potni nalog za zaposlenca odprete, na njem vnesete vse zahtevane podatke, kot so:

  • številka potnega naloga,
  • ime in priimek delavca, ki odhaja na službeno pot,
  • navedbo, po čigavem nalogu delavec odhaja na službeno pot,
  • natančno določena relacija poti,
  • naloga, zaradi katere zaposleni odhaja na pot,
  • če odhaja na službeno pot s službenim vozilom, njegovo registrsko številko in začetno stanje kilometrov po števcu, če gre za tovorno vozilo, reg. številko tovornega vozila in morebitne prikolice,
  • datum in ura odhoda,
  • podatek o prejeti akontaciji,
  • podpis in žig odredbodajalca.

Po zaključeni službeni poti se naredi obračun glede na dodatno vnesene podatke, kot so ura prihoda, končno stanje kilometrov po števcu. Če je delavec imel na službeni poti še kakšne dodatne stroške, kot so cestnina, parkirnina, popravila, gostinske storitve, se le-ti računi vnesejo v fakturno knjigo, kjer se povežejo s številko potnega naloga in nato jih modul potni nalogi avtomatsko doda v obračun. Pri obračunu dnevnic za službeno pot v tujini modul upošteva tudi morebitne brezplačne obroke prehrane, ki temu primerno zmanjšuje višino dnevnice. Poleg tega pa obračun zmanjšuje tudi za morebitna prejeta predplačila.

Za knjiženje potnih nalogov lahko izbirate med štirimi načini izdelave temeljnice, ki se izvedejo avtomatsko.

Program je avtomatsko povezan s programom Blagajna za pripravo blagajniških izdatkov in s programom Plače zaradi opcijskega izplačila npr. kilometrin, dnevnic ...

Zaupajo nam