OpalExcel funkcije

OpalExcel funkcije

Enostavna in učinkovita podpora pri odločanju

Pomemben del sistema poročanja predstavljajo tako imenovane OpalExcel funkcije. Gre za nabor funkcij, s katerimi uporabnik preko Excela pridobiva podatke iz informacijskega sistema Opal, kjer se vršijo zajem, obdelava in hramba podatkov. Možnosti zajema podatkov so praktično neomejene, npr. podatki iz bruto bilance po stroškovnih mestih in projektih, DDV knjige, obračuna plač, prodaje …

Prednost takega načina zajema podatkov je predvsem enostavna uporaba in več možnosti za nadaljnje (tudi grafične) analize. Poročila v Excelu in formule za zajem podatkov management oblikuje skupaj z analitično službo. V večini primerov so poročila v Excelu že pripravljena, zato se oblikujejo samo še formule za zajem podatkov.

Prednosti:

  • neomejene možnosti poročanja,
  • enostavna uporaba,
  • podatki so na voljo takoj,
  • vse funkcionalnosti Excela,
  • krajši čas izdelave poročil,
  • hitra grafična analiza.

Zaupajo nam