O podjetju

Podjetje Opal je družinsko  podjetje. Z  vključevanjem  2. generacije tako že 25 let izdelujemo in prodajamo lastno programsko opremo, namenjeno vodenju in spremljanju poslovanja podjetij. Po začetni ideji in jasni viziji, kaj želimo ponuditi strankam, so sledila leta truda, intenzivnega razvoja in ustvarjanja sodobnih, tudi po meri prilagojenih rešitev.

Z vsako novo stranko smo pridobili več dragocenih povratnih informacij ter neprestano nadgrajevali in izboljševali programsko opremo. Hkrati je  raslo tudi število rešitev, s katerimi smo danes zmožni pokrivati in zagotavljati vse, kar potrebuje javna ustanova ali sodobno podjetje, ki se ukvarja s storitvami, trgovino, proizvodnjo, gradbeništvom, založništvom...

Z visokim nivojem kakovostnih storitev, jasno poslovno strategijo, vrednotami ter sledenjem novostim na področju računovodstva, informatike in računalništva pridobivamo zaupanje in ugled številnih naročnikov, katerim na enem mestu zagotavljamo tudi izobraževanja, svetovanje ter lastno celovito podporo.

Vizija

Postati želimo eden vodilnih ponudnikov programske opreme za vodenje poslovanja vseh vrst organizacij na področju Slovenije ter z visoko prepoznavnostjo in kakovostjo tudi v bodoče širiti svoje poslovanje na tuje trge.

Organizacija

Podjetje se z namenom visoke kvalitete izvajalnih storitev deli na razvojni oddelek ter oddelek tehnične podpore.

Uradni podatki podjetja iz registracije:

Naziv in naslov za račun: Ostali podatki:
Opal d.o.o.
Sveti Duh 274
4220 Škofja Loka
Davčna št.: 33897441
ID št. za DDV: SI33897441
Matična št.: 5466032
Osnovni kapital: 175.263,01 €
Srg: 2004/01606
Št. vložka: 1/01960/00
Direktor: Edo Cof, Andreja Cof Ahačič

Podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Kranju.

Transakcijski račun:

Raiffeisen banka d.d.: SI56 2900 0005 2177 418 BIC: BACXSI22

Zaupajo nam