Vodenje projektov

Vodenje projektov ali projektni modul je namenjen predvsem gradbenim in drugim projektno usmerjenim podjetjem. Omogoča planiranje stroškov in prihodkov ter s tem popoln nadzor nad uspešnostjo projektov.

Izhodišče projektnega nadzora so projekti, na katere se vežejo pogodbe in aneksi z investitorji ter pogodbe in aneksi s podizvajalci.

V osnovi je vnos v projektni nadzor razdeljen na tri dele:

Vnos postavk pogodbe z investitorji, kjer določimo ponudbeno in pogodbeno vrednost posamezne postavke pogodbe z investitorjem

  1. Vnos planiranih stroškov (proračun stroškov), kjer določimo, kolikšen del posamezne postavke pogodbe z investitorjem predstavljajo stroški. Ta del se imenuje proračun stroškov, ker se tukaj določi obseg sredstev, ki bodo na voljo za sklepanje pogodb s podizvajalci.
  2. Razdelitev planiranih stroškov, kjer se razdeli proračun stroškov na posamezne vrste del in za te vrste del sklene pogodbe s podizvajalci.

Sam vnos je razdeljen tudi glede na to, kdo je vnašalec podatkov, in sicer:

Nabava in prodaja – vnašajo se pogodbe z investitorji in podizvajalci

  1. Vodja projekta – vnaša planirane stroške in razdelitev le-teh na posamezne vrste del

Projektni nadzor omogoča različne izpise za potrebe nabave in prodaje, vodij projektov in managementa:

Kontrola vnosa – za preverjanje pravilnosti vnosa oz. črpanja planiranih stroškov

  1. Pogodbe skupaj – združeni pregled vnesenih podatkov s prihodki, stroški in spremembami
  2. Reklamacije
  3. Pogodbeni pregled projekta – primerjava plana in realizacije (iz glavne knjige) prihodkov in stroškov
  4. Uspeh projekta – uspešnost projekta z upoštevanjem neplaniranih in splošnih stroškov
  5. Dokončanost projekta – primerja stroškovno in prihodkovno dokončanost glede na plan
  6. Pregled pogodbenih sprememb – pregled plana in sprememb plana (aneksi)
  7. Preveč / premalo zaračunano – primerjava zaračunanih prihodkov glede na zaračunane stroške

Modul Projektni nadzor je namenjen tistim podjetjem, ki smatrajo, da imajo premalo nadzora nad uspešnostjo in donosnostjo posameznih projektov in bi to preglednost radi izboljšali.

Zaupajo nam