Servisni modul

Računalniški program Servis oz. Servisni modul je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s servisno dejavnostjo.

Modul podpira dve obliki servisne dejavnosti - tudi obe hkrati:

  • klasični servis, kjer prevzemamo aparature na servis po naročilu kupca
  • redni vzdrževalni servisi in pregledi, kjer imamo sklenjeno pogodbo za redne preglede naprav

Klasični servis obsega primere, kjer prevzamemo aparaturo na servis in pri tem lastniku izdamo servisni nalog. Med popravilom na servisnem nalogu beležimo porabljen material in opravljeno delo. Za vsako opravljeno delo lahko označimo, ali gre za delo v sklopu garancije ali ne. Enako lahko tudi za vsak material zabeležimo, ali ga je potrebno zaračunati ali ne. Na koncu lahko izdamo še račun, če gre za negarancijsko popravilo in z oddajo naprave lastniku zaključimo nalog. Pri vnosu naloga lahko vnesemo tudi serijsko številko naprave in s tem spremljamo celotno zgodovino servisov.

Pri vzdrževalnih servisih se servisni nalogi običajno generirajo na osnovi opomnikov. V opomnikih imamo zabeležene vse naprave, ki jih moramo vzdrževati, njihovo lokacijo, lastnika in pogostost servisov. Program omogoča, da pred izdelavo naloga sami izberemo, za katere preglede naj dejansko naredi naloge. Preostali postopek je enak kot pri klasičnem servisu.

Zaupajo nam