Proizvodnja

Naše rešitve podpirajo praktično vse tipe proizvodnje od serijske, posamične, projektnega dela kot tudi mešane načine dela, po ločenih proizvodnih enotah, stroškovnih mestih ali proizvodnih linijah. Proizvodnja omogoča princip izdelave za znanega kupca, izdelave na zalogo ali kombinacijo omenjenega. Naše stranke so proizvodna podjetja različnih branž, od kovinske, lesne, obutvene, servisne do predelovalne dejavnosti.

Modul proizvodnja omogoča planiranje proizvodnje, nabave in prodaje na osnovi fiksnih naročil ali napovedi. Kosovnice je možno enostavno in hitro urejati, tako posamično kot skupinsko. Zagotovljena je tudi časovna sledljivost vgrajenih komponent. Preko kosovnic zna sistem MRP (planiranje materialnih potreb) samodejno preračunavati in generirati nabavne naloge (naročilnice) dobaviteljem in delovne naloge za proizvodnjo.

Omogočamo tudi on-line spremljanje dogajanja v proizvodnji na posameznih delovnih mestih ali skupini delovnih mest z monitorjem proizvodnje. Monitor proizvodnje prikazuje dejansko stanje delovnih nalogov in njihovih izvajalcev vodstvenim delavcem. Z modulom proizvodnje lahko v realnem času spremljamo, kaj se dogaja z našim proizvodnim procesom - kdo dela kateri nalog, katero operacijo na nalogu, koliko posamezne operacije je že zaključil. Za vse zaposlene, ki so prijavljeni v sistem monitorja, lahko vidimo, kaj in koliko delajo. Podatke je možno vpisovati tudi naknadno. 

Podpiramo tako planiranje zasedenosti proizvodnih enot, proizvodnih linij in ozkih grl. Poznamo porabo materialov in časa z ročnim vnosom, po kosovnici, po delovnih nalogih ali kombinacijo teh načinov. Podpiramo tako sprotno porabo kot povratno porabo (backflushing) ob knjiženju prejemov na delovne naloge. Enostavno izdelavo nadrejenih dokumentov iz podrejenih s predlaganjem postavk in podatkov, ki jih uporabnik tako vnaša samo enkrat, zagotavlja hitro izvajanje posameznih operacij knjiženja v trenutku, ko mora le-to biti opravljeno in s tem zmanjšujejo potrebo po kampanjskem delu. 

Podpiramo lokacijsko vodenje zalog in spremljanje serij ter sarž in njihovo manipulacijo z uporabo ročnih vnosov ali preko ročnih terminalov. Omogočamo tudi planiranje višine zalog na različne načine, od planiranja po dejanskih potrebah do varnostnih in signalnih zalog. Če se uporabnik odloči za planiranje s pomočjo samodejnega planiranja materialov (MRP), odpade velika količina dela, povezana s stalnim ročnim preverjanjem zalog in potreb. Seveda pa slednje zahteva red in sprotno knjiženje.

Velika prednost našega programa je možnost sprotnega spremljanja vseh potreb in oskrb artiklov, za katere se vodi zaloga ne glede na vrsto (materiali, sklopi ali proizvodi). Slednje zagotavljamo z razporejanjem oskrb in potreb, ki se terminsko izvaja v intervalih, ki ustrezajo stranki. Tako so stalno na razpolago podatki o rezervacijah in razpoložljivosti katerega koli artikla.

 

Zaupajo nam