Plan delovnega časa

Računalniški program Planiranje delovnega časa. Modul za planiranje delovnega časa je namenjen podjetjem, ki želijo optimirati delovni čas zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa. Sestavljen je iz dveh sklopov - iz plana in iz realizacije. V plan se vnašajo podatki o načrtovanem delovnem času posameznega zaposlenega, v realizacijo pa se zajemajo dejansko opravljene ure zaposlenih po posameznih dnevih.

Izdelanih je več različnih pregledov in izpisov:

  • plan in realizacija zaposlenih po obdobjih
  • plan zaposlenih po izmenah
  • prekrivanje delovnega časa z ostalimi zaposlenimi
  • opravljene ure po posameznih kategorijah za določeno obdobje
  • ...

Modul je namenjen podjetjem, ki želijo maksimalno izkoristiti razpoložljive ure delovnega časa zaposlenih in pri tem imeti čim manj 'ostanka' ur. Taka so npr. hotelska, gostinska ali trgovska podjetja, kjer mora biti ob določenem času na delovnem mestu toliko in toliko zaposlenih, da ne pride do 'ozkih grl' v delovnem procesu. Torej predvsem gre za podjetja, ki opravljajo dejavnost z neenakomerno porazdeljenim delovnim časom in se zaposleni razporejajo po potrebah, pri tem pa je še vedno potrebno zagotavljati zakonske okvire o predpisanem številu ur na teden, oddihom med enim in drugim nastopom dela...

Poleg navedenega modul pripravi rekapitulacijo ur za obračun plač in te podatke tudi avtomatsko prenese v modul Plače.

Zaupajo nam