Knjiga pošte

Knjiga pošte vam omogoča enostavno obvladovanje dokumentov, ki prihajajo v podjetje, ter poskrbi za pregledno evidenco in urejanje. Preko enostavnega uporabniškega vmesnika lahko vnašate prejeto in izdano pošto, ki jo lahko vsebinsko razdelite v različne skupine (prejeti/izdani računi, opomini, ponudbe, predračune, obresti, reklame…), kar omogoča lažji pregled nad celoto in boljše upravljanje.

Likvidacija vnesenih dokumentov

Knjiga pošte omogoča likvidacijo vnesenih dokumentov. Vsak likvidator ima pregled nad svojo pošto, ki mu je bila dodeljena ob vnosu. Dodeljeno pošto lahko potrjuje, zavrača, ji dodaja komentarje ali pregleduje skenirane priloge.

Ob vnosu ali pregledu pošte lahko uporabnik generira plačilne naloge za elektronko banko. Modul omogoča tudi uvoz XML računov in priponk iz E-sloga in VOD standarda. Enostaven je prenos likvidiranih računov v DDV knjigo.

Skeniranje dokumentov

Če ima uporabnik vklopljen še skenirni modul, se ob vnosu lahko izvede skeniranje dokumentov. Take dokumente skozi proces spremlja še vizualni del, ki si ga uporabnik lahko prikliče tudi v drugih modulih, kot npr. v DDV knjigi in glavni knjigi.

Zaupajo nam