Bonitete

V današnjih časih je dobro vedeti, kaj se dogaja z vašimi kupci in dobavitelji. Še posebej pozorno je potrebno preveriti informacije o blokiranih računih, DDV zavezancih, morebitnih insolvenčnih postopkih itd. Ti podatki morajo biti na voljo takoj, da se lažje odločite za nadaljnje ukrepanje.

Modul Bonitete črpa podatke iz več virov hkrati, na voljo pa so podatki za slovenske pravne osebe z matično ali davčno številko. Modul je razdeljen na dva dela, in sicer na pregled stanja in dnevnih sprememb vseh partnerjev ter pregled posameznega partnerja.

Pregled stanja in dnevnih sprememb vseh partnerjev

Uporabnik lahko pregled stanja in dnevnih sprememb prikazuje po partnerjih ali posameznih tipih (glej sliko spodaj). Ker modul črpa podatke in šifranta Partnerji, uporabniku ni potrebno posebej vpisovati, za katere kupce in dobavitelje želi podatke. Problematične partnerje program najde sam in jih tudi ustrezno prikaže.

Uporabnik lahko izbira, katere podatke želi prikazati oz. spremljati. S pregledom stanja najprej ugotovi zatečeno stanje na problematičnih partnerjih, potem pa preko dnevnih sprememb le še spremlja, kaj se z njimi dogaja.

Pregled posameznega partnerja

Uporabnik lahko bolj natančno preveri tudi podatke posameznega partnerja. To enostavno naredi z desnim klikom na miški na različnih mestih v OpPIS (npr.v šifrantu partnerjev, kontnih karticah, pregledu prejetih in izdani računov, blagovnem knjigovodstvu …)

V tem delu ima uporabnik na voljo:

  • splošne podatke (ime, pravna oblika, davčna in matična št., velikost, dejavnost, sektor, datum vpisa, št. vpisa …),
  • podatke o odprtih računih in njihovih tekočih in preteklih blokadah,
  • podatke o osebah in kontaktih (ustanovitelji, zastopniki, telefon, e-pošta, spletni naslov),
  • podatke o poslovnih enotah,
  • podatke o postopkih insolventnosti in objavami s pdf priponkami,
  • podatke o DDV zavezanosti in davčnih neplačnikih,
  • podatke o izbrisih iz poslovnega registra.

Pregled stanja posameznega partnerja

Zaupajo nam