Blagovno knjigovodstvo

Računalniški program Blagovno knjigovodstvo s fakturiranjem je namenjen trgovskim, storitvenim in tudi ostalim neproizvodnim podjetjem. Njegova osnovna naloga je spremljanje nabave in prodaje s fakturiranjem storitev ter količinsko in vrednostno spremljanje zalog po skladiščih po fifo metodi. Osnovni modul je sestavljen iz več podmodulov: nabava, prodaja, zaloge, reverzi, knjiženje v fakturno knjigo, ostalo. Omogoča tudi pripravo statističnih poročil med državami članicami EU - INTRASTAT. Sledi zgoščen pregled lastnosti posameznega podmodula.

Zaupajo nam