Blagovno knjigovodstvo - Razno

Reverzi

Modul reverzov omogoča izdajo blaga na osnovi reverza in spremljanje stanja reverzov ter vračilo blaga. Dodatno omogoča obračun najemnine za izdano blago ter izdelavo dobavnice in računov za nevrnjeno blago.

Ostali dokumenti

Program podpira tudi vnos sledečih samostojnih dokumentov, ki niso del večjega podmodula:

  • Lastna poraba,  s katero zmanjšamo zalogo zaradi porabe blaga za lastne potrebe in obračunamo DDV od nabavne vrednosti porabljenega blaga
  • Odpis, s katerim izvedemo odpis blaga
  • Kalo za vnos dejanskega kala
  • Interni prenos, s katerim izvedemo količinski in vrednostni prenos med dvema skladiščema; vrednost je določena avtomatsko
  • Carinsko skladišče

Zaupajo nam