Blagajna

Računalniški program je namenjen vnosu in izpisu blagajniških prejemkov, blagajniških izdatkov in blagajniškega dnevnika. Sestavljen je iz evrske in devizne blagajne. Znotraj vsake blagajne lahko spremljamo več samostojnih blagajn, kar se uporablja v primeru, da ima podjetje poleg glavne blagajne še več pomožnih blagajn. To je v primeru, ko ima podjetje več poslovalnic, več trgovin ... To isto velja za vsako devizno - valutno blagajno.

Na vsaki blagajni vnašamo blagajniške izdatke in blagajniške prejemke. Konec dneva, lahko pa na daljšo časovno enoto, izvedemo ukaz, ki blagajniške izdatke in prejemke avtomatsko sknjiži v blagajniki dnevnik.

Ravno tako lahko avtomatsko na ukaz sknjižimo blagajniške dnevnike v Finančno knjigovodstvo, to je v glavno knjigo in saldakonte. Uporabnik lahko konta vnaša že pri izdelavi blagajniških prejemkov oz. blagajniških izdatkov, v kolikor pa oseba ni usposobljena za kontiranje, pa lahko to počne oseba, ki sproži prenos v Finančno knjigovodstvo med samo operacijo.

Zaupajo nam