Kontakt

Tehnična pomoč uporabnikom OpPIS-a

Finančni paketi
Vprašanja in pobude v zvezi s sledečimi moduli: Finančno knjigovodstvo, Davčna knjiga, Plače in razna izplačila, Plan dela, Osnovna sredstva, Obresti, Knjiga pošte, Blagajna, Potni nalogi, ...
Tel.: +386 (0)4 502 27 00
fk@opal.si

Trgovsko in materialno poslovanje
Vprašanja in pobude v zvezi s sledečimi moduli: Blagovno knjigovodstvo, Fakturiranje, Servisni modul, Gotovinska prodaja ...
Tel.: +386 (0)4 502 27 02
bk@opal.si

Proizvodnja OpPIS
Vsa vprašanja in pobude v zvezi z modulom Proizvodnja.
Tel.: +386 (0)4 502 27 05
pro@opal.si

Proizvodnja ZIP HSP
Vsa vprašanja in pobude v zvezi z ZIP HSP.
Tel.: +386 (0)4 502 27 06
bk@opal.si

Komerciala in računovodstvo podjetja Opal

Tel.: +386 (0)4 502 27 03
Faks: +386 (0)4 502 27 04
info@opal.si

Kontakt

S pomočjo spodnjega obrazca se lahko na nas obrnete z vprašanji, prošnjami, pohvalami ali kritikami.

Zaupajo nam