Konfigurator VarDesign

VarDesign je kompleksen konfigurator izdelkov globoko integriran v informatiko podjetja. Na spletu je na razpolago kar nekaj različnih konfiguratorjev, ki pa se v veliki večini primerov ukvarjajo z sestavo različnih opcij v končni izdelek. Primer so avtomobilski konfiguratorji, preko katerih ponujajo opcije opreme. Taki konfiguratorji so prilagojeni končnemu produktu in imajo zakodirana pravila in postopke. Uporabnik – v našem primeru prodajalec / tovarna avtomobilov – ne more brez posredovanja posebej usposobljenih programerjev spreminjati takega konfiguratorja. Poleg tega so vse kombinacije, ki so v takem konfiguratorju možne, že vnaprej vnešene v poslovne sisteme proizvajalcev. V takem primeru je konfigurator samo način iskanja končne, že pripravljene verzije. V marsikateri industriji so izdelki tudi geometrijsko variabilni in zato ni možno že v naprej predvideti vseh variant izdelkov. V tem primeru klasični konfiguratorji odpovedo. VarDesign povezuje vsa okolja od izbire opcij do sprememb geometrije in neposrednih povezav s proizvodnjo in poddobavitelji v enotno okolje. Preko vnosne maske in pravil, ki jih definira uporabnik (razvojni oddelek v povezavi z trženjem) lahko končni kupec preko enostavnih izbirnih menijev popolnoma prilagodi izdelke svojim potrebam.

Ko je kupec z izdelkom zadovoljen, VarDesign poskrbi da se:

  • v CAD okolju avtomatsko kreira potrebna tehnična 3D in 2D dokumentacija za proizvodnjo in za poddobavitelje,
  • v poslovnem sistemu odprejo potrebne šifre in vpiše materialna kosovnica z vsemi potrebnimi atributi.

 

Opcijsko se v PLM (Product Lifecycle Management) sistem avtomatsko vpišejo vsi konstrukcijski podatki. Na željo stranke prilagodimo tudi generacijo CNC progamov in / ali inženirskih izračunov.

Vsi podatki so s pomočjo VarDesigna povezani po enotnem ključu šifer poslovnega sistema, tako da ostanejo vse poslovno – proizvodne funkcije ne dotaknjene. VarDesign sam tudi poskrbi, da v bazi ne prihaja do podvajanja šifer izdelkov. 

VarDesign prinaša spremembo tudi tehnikom, saj jim ni potrebno v neskončnost izdelovati variant dokumentacije in kosovnic, ampak se lahko posvetijo pravilom, ki definirajo njihove izdelke, samo izdelavo dokumentacije in zamudno pretipkavanje, iskanje in odpiranje šifer pa prepustijo avtomatiki VarDesign-a. 

VarDesign omogoča tudi prodajnemu osebju bolj učinkovito delo. Pisanje ponudb, spreminjanje in prilagajanje ponudb in naročil je hitro in natančno. VarDesign že takoj po vnosu pozna tudi materialno kosovnico, čeprav izdelka še nikdar nismo proizvajali,  je izračun stroškov in cene takojšen in je del okolja vnosa konfiguracije. Tudi manipulacija in spreminjanje ponudb in spreminjanje konfiguracij poteka hitro. Vsi izračuni cen so na podlagi cenikov izdelani praktično takoj. Nazivi in opisi konfiguriranih izdelkov se generirajo sproti v vseh jezikih, ki smo jih predvideli, zato ni več zadreg s prevajanji in razlagami, kaj kakšen naziv ali kratica pomeni.

Zaupajo nam