Kadrovska evidenca, HRM

Kadrovska evidenca je namenjena spremljanju kadrovskih evidenc zaposlenih in omogoča:

Računalniški program (kadrovsko informacijski sistem) Kadrovska evidenca je namenjena spremljanju pridobivanja, ravnanja in razvoja kadrov v podjetju. Poleg kadrov evidenca celostno zajema tudi pripravo in izdelavo organizacijske sheme, vse do  obravnave posameznega delovnega mesta. Kadrovska evidenca se hkrati neposredno povezuje z drugimi moduli, npr. Osebni dohodki. 

Osnovna delitev kadrovske evidence znotraj Opala

Vodenje kadrov je znotraj Opala razdeljeno v 2 nivoja. Kadrovska evidenca kot standardni paket vsebuje oz. omogoča:

Organizacijska shema

 • Priprava in izris organizacijske sheme,
 • Vodenje posameznih elementov organizacijske sheme (enote, oddelki, pododdelki, …),
 • Razporejanje posameznih elementov znotraj sheme,
 • Dodeljevanje kadrov na posamezna delovna mesta,
 • Spremljanje sprememb organizacijske sheme, …

Delovna mesta

 • Sistematizacija delovnih mest,
 • Pripravo kataloga delovnih mest,
 • Vnos potrebne izobrazbe, znanj, sposobnosti in izkušenj za zasedanje dotičnega delovnega mesta,
 • Opredelitev tarifnih in plačilnih razredov,
 • Opis posebnih zdravstvenih zahtev, potrebne varovalne opreme, izpostavljenost tveganjem,
 • Vnos številnih dodatnih podatkov, …

Kadri

 • Spremljanje pridobivanja in izbire kadrov,
 • Vodenje osnovnih podatkov o kadrih,
 • Vodenje številnih evidenc: evidenca izobrazbe, znanj, izpitov, evidenca začasnega naslova, evidenca telefonov,
 • Vodenje delovnih dovoljenj,
 • Vodenje družinskih članov,
 • Vodenje podatkov o osebnih dohodkih,
 • Spremljanje delovne dobe,
 • Analiziranje delovne discipline in sprejemanje ukrepov,
 • Zadolžitve osnovnih sredstev,
 • Vodenje evidence varstva in zdravja pri delu,
 • Vodenje evidence o poškodbah pri delu,
 • Izračun dopusta in priprava odločb,
 • Vodenje in spremljanje koriščenja dopusta, …

Pregledi in izpisi podatkov

 • Izpis osebnega kartona,
 • Izpisi obrazcev in napotnic na zdravniške preglede,
 • Izpisi pogodb po zaposlitvi,
 • Pregledi in izračun delovne dobe,
 • Številni drugi pregledi: pregled kadrov glede na izobrazbo, glede na zaposlitveni status, glede na vrsto delovnega razmerja, …

Drugi nivo – imenovan HRM oz. ravnanje z ljudmi pri delu – je nadstandardna opcija pri vodenju kadrov. Poleg vseh funkcij standardnega paketa vsebuje še: kompetence (z njim povezano ocenjevanje delovnih mest, delavcev, razni pregledi, …), izobraževanja (planiranje in pregledi), zgodovina sprememb zapisov, dodatne možnosti spremljanja pregledov opozoril, sporočilni sistem …

V okvir kadrovske evidence, kot dodatna možnost, sodi tudi opcija razvoja kadrov. Ta modul omogoča pripravo seznama udeležencev razgovora, enostavno sestavljanje in izpolnjevanje obrazca, spremljanje izvajanja razgovorov, statistike rezultatov, primerjave odgovorov, …

Prednosti uporabe modula Kadrovska evidenca:

 • celovit pregled nad spremljanjem ravnanja z ljudmi pri delu,
 • podatki so shranjeni na enem mestu,
 • hitro in enostavno vzdrževanje,
 • hiter dostop do podatkov,
 • opozarjanje na pomembne dogodke, datume, …
 • možnost sočasnega delovanja večjega števila kadrovikov,
 • povezava z drugimi modulu (Osebni dohodki, Potni nalogi, …), kar pomeni enkratno vnašanje,
 • možnost spremljanja zgodovine,
 • številne možnosti uvoza in izvoza, …

Zaupajo nam