Zaključni račun 2023 - posnetek webinarja

04 januar 2024

S pričetkom novega leta vstopamo v obdobje priprav in oddaje letnih računovodskih poročil ter davčnega obračuna za preteklo poslovno leto. Da bi vam olajšali pripravo, smo za vas v januarju 2024 izvedli 2 spletna seminarja. Na prvem je Matjaž Ribnikar predstavil postopke priprav na zaključni račun in davčni obračun v Opalu, na drugem pa ste spoznavali specifike davčnega obračuna za leto 2023 s strani davčne svetovalke Petre Mlakar. 

Za vse, ki se webinarjev niste utegnili udeležiti, sedaj omogočamo možnost, da naročite posnetke.

 

1. sklop: Zaključni račun v programu Opal za leto 2023
Predavatelj: Matjaž Ribnikar, Opal

Dnevni red:

 • Kako se pripraviti na zaključni račun in kaj vse je potrebno preveriti?
 • Posebnosti pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb, ter obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
 • Priprava statistične bilance.
 • Priprava zaključka poslovnega leta in morebitne posebnosti pri organizacijah.

 

2. sklop: Obračun DDPO za leto 2023
Predavateljica: Petra Mlakar, davčna svetovalka

Dnevni red:

Postopkovna določila pri obračunu DDPO (oddaja obračuna, plačila, izračuna akontacij, znižanje akontacij, samoprijava,..)

Obračun DDPO 2023:

 • Izpolnitev obrazca z osnovnimi podatki
 • Zavezanci za DDPO s poudarkom pri nepridobitnih organizacijah
 • Normiranci po ZDDPO-2
 • Vpliv računovodskih standardov na davčne prihodke/odhodke
 • Vpliv poslovanja med povezanimi osebami (transferne cene)
 • Nepriznani odhodki
 • Znižanje davčne osnove:
  • Davčne olajšave: investicijska olajšava, olajšava za R&R , olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, olajšave za zaposlovanje, donacije, ...
  • Pokrivanje davčne izgube
 • Davčna osnova in upoštevanje olajšav (do 37%!!)
 • Vračilo/plačilo davka in akontacije 2024

Novosti 2024

 

Cena in prijava
Naročite lahko na posamezni sklop, svetujemo pa vam naročilo obeh, saj vam v tem primeru pripadajo dodatni popusti.

1. sklop: Davčni obračun in priprava zaključnega poročila v IS Opal: 120 €
2. sklop: Obračun DDPO za leto 2023: 160 €

*OPOMBA: DDV ni vključen v ceno.

Ob prijavi na oba sklopa vam priznamo 25% popust. 

 

Cena vključuje:

 • 30-dnevni dostop do posnetkov izbranih sklopov webinarjev,
 • strokovno gradivo.

 

Naročilo posnetkov:

Za naročilo izpolnite prijavnico na spletni strani seminarja.

 

Več informacij:

Za več informacij smo vam na voljo na info@poslovnium.si ali prek telefonske številke 05 393 40 18.

vse novice

Zaupajo nam