Zaključni račun 2022 - posnetki

05 januar 2023

Počasi se približujemo obdobju priprave in oddaje letnih računovodskih poročil ter davčnega obračuna za preteklo poslovno leto. Da bi vam olajšali pripravo, smo za vas v januarju 2023 pripravili 2 spletna seminarja. Na prvem sta Štefka Eržen in Matjaž Ribnikar predstavila postopke priprav na zaključni račun in davčni obračun v Opalu, na drugem pa je davčna svetovalka Petra Mlakar predstavila specifike davčnega obračuna za leto 2022.

V kolikor se webinarjev v živo niste uspeli udeležiti, lahko sedaj naročite posnetke.

 

1. del: Zaključni račun v programu Opal za leto 2022

Predavatelja: Štefka Eržen in Matjaž Ribnikar, Opal

Dnevni red:

 • Kako se pripraviti na zaključni račun in kaj vse je potrebno preveriti?
 • Posebnosti pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb, ter obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
 • Priprava statistične bilance.
 • Priprava zaključka poslovnega leta in morebitne posebnosti pri organizacijah.

 

 

2. del: Obračun DDPO za leto 2022

Predavateljica: Petra Mlakar, davčna svetovalka

Dnevni red:

 • Zavezanci za DDPO
 • Nepridobitne organizacije
 • Normiranci po ZDDPO-2
 • Vpliv računovodskih standardov na davčne prihodke/odhodke
 • Vpliv poslovanja med povezanimi osebami (transferne cene)
 • Nepriznani odhodki
 • Davčna osnova in upoštevanje olajšav
 • Vračilo/plačilo davka in akontacije ter ZDavP-2

 

 

Cena in prijava

Naročite lahko posnetke posameznega dela predavanj (1. ali 2.), svetujemo pa vam naročilo obeh delov. V tem primeru vam pripadajo dodatni popusti.

 

Cena posnetkov:

1. del: Davčni obračun in priprava zaključnega poročila v IS Opal: 110 €
2. del: Obračun DDPO za leto 2022: 89 €

*OPOMBA: DDV ni vključen v ceno.

Ob naročilu obeh delov vam pripada popust - cena v tem primeru znaša 160 € + DDV.

 

Cena vključuje:

 • strokovno gradivo,
 • posnetek seminarja (60-dni).

 

Prijava:

Za prijavo izpolnite spodnjo prijavnico.

 

 

Več informacij:

Za več informacij smo vam na voljo na seminarji@saop.si ali prek telefonske številke 05 393 40 18.

vse novice

Zaupajo nam