Pregled novosti v letu 2021

25 marec 2022

   

Leto je okoli in čas je za pripravo bilance oziroma pregled preteklega leta, ki je bilo izredno pestro in polno novosti.

V razvoju ostajamo zavezani k odličnosti, glavno vodilo pri vseh modulih in dopolnitvah pa je uporabniška izkušnja in poenostavitve pri obdelavi poslovnih dogodkov.


Splošno

 • Nova API tehnologija: V module za blagovno knjigovodstvo, proizvodnjo in servisni modul smo implementirali novo (API) tehnologijo, ki omogoča še lažje povezovanje s partnerji oziroma zunanjimi aplikacijami.
 • Dokumentni sistem Mikrografia, Mfiles: Gre za napredno povezavo, kjer Opal prevzema OCR prejete dokumente iz Mikrografije, jih poveže s skenirani dobavnicami, zavede v knjigo pošte in začne postopek likvidacije. Omogočeno je tudi naknadno prevzemanje skeniranih dobavnic.
 • Arhiviranje Mikrocop: Omogočili smo arhiviranje dokumentov v certificiranih arhivih. Prevzeti dokumenti iz Edonet-a se arhivirajo v Mikrocop.
 • Minimax, MIT - VOD standard: Povezava preko VOD standarda omogoča prevzemanje izdanih računov neposredno v modul DDV knjige.
 • Pošta Slovenije: Povezava s Pošto Slovenije omogoča preprosto opremljanje pošiljk z ustreznimi podatki (eSpremnica) in pripravo izpisnega lista.
 • Prevzemanje specifikacij odkupnin Pošta Slovenije in Hrvaške pošte: Lažja obdelava in prevzem specifikacij odkupnin, ki jih pripravi Pošta Slovenije in Hrvaška pošta. Povezava preko API-ja na Pošto omogoči uvoz specifikacije (izpiska), ki podatke obdela na enak način kot drugi izpiski. Primerno za uporabnike spletnih trgovin.
 • Povezava s sistemom LEOSS: Opal smo povezali z namensko aplikacijo podjetja Leoss. Povezava je bila vzpostavljena z namenom pokrivanja dela potnikov na terenu.Blagovno knjigovodstvo

 • Migracije SM SQL: Migracije so potekale celo leto 2021 in več kot 50 % uporabnikov že uporablja varnejšo in stabilnejšo bazo SM SQL. Migracije bomo nadaljevali tudi v prihodnje s ciljem, da vsi naši uporabniki preidejo na novo bazo.
 • Ukinjanje produkta HSP: Produkt HSP bomo v letu 2023 ukinili. Ti uporabniki bodo lahko za nemoteno delo izbirali med Opalom ali MIT-om.
 • Hitrejše delo z dokumenti: Pohitrili smo odpiranje, shranjevanje in tiskanje dokumentov. Prav tako so pohitreni uvozi postavk preko .imi datotek na dokumente.
 • Klasifikacije identov: Posodobljen je način uporabe klasifikacij. Izdelke lahko urejate po grupah, skupinah …, kar je prikazano v pregledni strukturi. S pomočjo klasifikacij lahko določate cenovne pogoje za posamezno skupino izdelkov.
 • Bližnjice: Za hitrejše tiskanje in izvoz izpisov smo dodali priročne bližnjice, ki so dodane med priljubljene.
 • Tiskanje etiket: Omogočili smo tiskanje več prejemov hkrati.
 • Finančni dobropis: Finančni dobropisi so novost v programu. Omogočeni so na nabavni in prodajni strani. Namen finančnega dobropisa je ta, da lahko izdate dobropis z zneskom in ne z artiklom.
 • eDobavnica: Pri nabavi je novost eDobavnica (2.0), kar vam, v primerjavi z natisnjeno dobavnico, pohitri vsakdanje delo.
 • Zaloge: Omogočili smo obračunavanje zalog po planskih cenah.
 • Odvisni stroški: Odvisne stroške lahko dodajate tudi na strani prodaje in ne zgolj na prejemni strani.
 • Planske cene: Po novem so lahko planske cene vezane na skladišče. Omogočili smo določanje planskih cen na posameznem skladišču.
 • Inventura: Pripravili smo spremembe pri inventuri. Po novem so že pred zaključkom inventure vidni viški in manki. Dodali smo tudi možnost izbire, ali izvajate delno ali celotno inventuro.  
 • Podpora pogodbenim količinam: V program lahko vnesete dogovorjene pogodbene pogoje, naknadno se lahko sledi izpolnjevanju pogodbenih pogojev.  

 

Proizvodnja

 • Storno dokumentov: V proizvodnji smo omogočili stornacijo dokumentov.
 • Izboljšani delovni nalogi: Na delovnih nalogih se beleži, kdaj so bile opravljene morebitne spremembe in kdo jih je izvedel.

 

Servisna dejavnost – nov modul

Za podjetja, ki se ukvarjajo s servisiranjem naprav, smo razvili nov modul, ki spremlja in opozori, kdaj naprava pri stranki potrebuje servis. Na podlagi te informacije sistem sam pripravi delovni nalog in po potrebi izda tudi račun. Če vas zanima več informacij glede modula, stopite z nami v stik na telefonsko številko 04 50 22 703.


Finančno knjigovodstvo (FK) in DDV knjige

 • E- knjiženje: Največji poudarek je na e-knjiženju. Pri tem pa smo sledili izkušnjam in željam strank in stremeli k boljši uporabniški izkušnji.
  • Računovodski servis lahko z novim čarovnikom hitreje aktivira novo stranko na spletu
  • Pohitrili smo postopke za potrjevanje računov
  • Omogočena je več nivojska likvidacija, odvisno od politike poslovanja organizacije
  • Stranke lahko v postopku likvidacije na spletu dodajajo poljubno število dodatnih .pdf prilog in dodajajo različne komentarje
  • Zavrnjen dokument sproži nalogo, ki omogoča takojšnjo izdelavo obvestila dobavitelju.
 • Komercialni pogledi: V vseh komercialnih pregledih (finančna poročila) smo omogočili poglobljene analize posameznega podatka. Z enim klikom dostopate do vseh dokumentov in njihovih slik, ki sestavljajo znesek, ki ga analizirate.
 • Sprememba DDV-ja: Ažurno smo izvedli vse spremembe DDV-ja po 1. 7. 2021. Uporabniki na obračunu e-OSS lahko neposredno iz pregleda izdelajo temeljnico in program razknjiži morebitne tečajne razlike, ki nastanejo iz naslova preračuna po tečaju.
 • Intrastast: Uveljavili smo vse spremembe s področja poročanja za Intrastat.
 • Srbija: Opal smo uskladili z novo davčno zakonodajo v Srbiji.
 • Dokumentni sistem: V dokumentnem sistemu smo izboljšali način označevanja strani in poenotili obdelavo elektronskih dokumentov v povezavi z moduloma Knjiga pošte in DDV knjige.


Plače

 • Razmejitev regresa: Program pri knjiženju regresa sam razdeli znesek regresa po obdobjih za izbrana obdobja in pri tem ustrezno upošteva, ali se morajo knjižiti pasivne ali aktivne časovne razmejitve.
 • E-bol: Po uvozu bolniških listov preko vmesnika eBol in po potrditvi bolniškega lista, program samodejno preveri število delovnih dni boleznine glede na koledar zaposlenega. Na osnovi teh podatkov izračuna, ali je bil presežen prag 20 delovnih dni oz. prag 120 koledarskih dni (podatke smo prilagodili novi zakonodaji). V primeru preseganja enega od obeh pragov program sam razdeli bolniški list na dva zapisa z ustreznimi spremembami datumov in števila dni za vsako posamezno obdobje.
 • Odpiranje dokumentov iz eDavkov v sistemu Windows: Po novem se dokumenti opirajo neposredno v privzetem brskalniku okolja Windows.
 • Plačilne liste: Po novem se plačilne liste takoj zapišejo v Opalov dokumentni sistem in s tem se poenostavlja iskanje.  
 • Delovni koledar: Dodali smo možnost oblikovanja vzorca delovnega časa zaposlenega. Vzorec delovnega časa velja, dokler ga ne spremenite.
 • Zakonske spremembe: V modulu so bile pravočasno ažurirane vse zakonske spremembe.


Kadri

 • Prejemanje opozoril preko sistemskih opravil neposredno na e-mail: Opozorila se lahko sedaj preko sistemskih opravil pošljejo neposredno na e-mail.
 • Izračun sorazmernega dopusta: Urejeno skladno z novo razlago iz nove okrožnico za letni dopust 2020.
 • Kriptiranje in pošiljanje odločb na e-mail: Omogočili smo možnost zaklepanja odločb za dopust z geslom. Pri pošiljanju na e-mail ima uporabnik več možnosti: pošlje lahko vsakega posebej, vsem hkrati in doda poljuben tekst, ali kot priponko.
 • Nastavitve osnovnih stolpcev: Znotraj modula Kadrovska evidenca smo na določenih tabelah uredili nastavitev prevzetih stolpcev.
 • Pregled novih manjkajočih izpitov: Dodali smo pregled manjkajočih izpitov glede na izpite, ki jih ima delavec vpisane v svoji evidenci in tiste, ki so zahtevani za njegovo delovno mesto. To uporabniku omogoča pregled nad manjkajočimi izpiti in neposredno naročanje iz programa.
 • Dodatna poročila pri letnih razgovorih: Dodali smo nove preglede, ki omogočajo primerjavo odgovorov v letnih razgovorih. Omogočen je tudi pregled manjkajočih letnih razgovorov in analiza.  

 

Osnovna sredstva

Novi filtri: Filtre smo dopolnili z analitikami, ki organizaciji omogočajo definiranje dodatnih parametrov v registru.

 

Edonet

Nov pomočnik: Po novem so rešitve Opal, Minimax in iCenter povezane s pomočnikom za izmenjavo elektronskih dokumentov – Edonet. Več o tem v Časniku Finance.

 

Tudi v nadalje bomo program Opal še izboljševali, nadgrajevali in skrbeli za skladnost z zakonodajo.

Hvala, ker nam zaupate.

 

 

 

vse novice

Zaupajo nam